ROSFEST PÅ ÖSTERLEN

Rosfest på Österlen

kommer att äga rum i ett mindre format.

Från  fredagen 2 juli till  måndagen 5 juli.

Fredagen utses Året Österlenros i trädgården på Österlens Museum.

Därefter blir det visningar i i trädgårdar runt om på Österlen.

Fullständigt program kommer att publiceras på:

  • www.osterlenrosor.se
  • roskraft.se