Föredrag

Följande föredrag är tillgängliga, med lite framförhållning:

  • Rosor och förädlare i Östeuropa
  • Rosor i Kina.
  • Några klassiska kinesiska trädgårdar.
  • Louis Lens och hans fantastiska myskroshybrider.
  • Roskraft – 30-åriga kriget med historia och historier. Kostnad 1.000,- + reseersättning och ev logi.

Föredragen är cirka en timme långa. Kostnad: 2.000,- + reseersättning och logi om långt borta.