Kurser

Kurs i sticklingsförökning 2023

Äger rum på Roskraft i Ö Hoby

Torsdagen 6 juli kl 18.00-20.00 

 

Kostnad 250,– inkl brätte, jord, sticklingsmaterial och etiketter. Medtag sekatör, helst sticklingsekatör. Anmälan sker via mejl info@roskraft.se eller via sms/tel 0707-33 34 07. och/eller med inbetalning via bankgiro  5989-5847. Obs ange dag och namn. Medtag gärna kaffekorg. Vi sitter i det skruttiga växthuset tills skymningen faller.

Kolla upp att ändring inte skett innan du anmäler dig!!!