Beskrivning

William Baffin är en kraftigväxande buskros som även går att använda som klätterros. Grönt glänsande bladverk. Medelstora till stora, halvfyllda till fyllda blommor i djup och mörk rosa nyans. Fler- till mångblommiga klasar. Saknar närmast doft. Återblom. Mycket härdig ros minst zon 5.

Fröplanta av r Kordesii som är framtagen av Svejda 1983 i Canada.

För bild sök helpmefind.com