Beskrivning

En kraftigväxande, upprätt klätterros, 3-4 m. Långa årsskott. Taggig. Blommorna är stora, fyllda och starkt rosa. Enstaka eller fåblommiga klasar. Blommar i juni-juli. Används gärna i pergola eller vid vägg. Medelstark doft. God härdighet och särskilt lämplig för nordväggar. Zon 4-5.

(R. setigera x ’Marie Maumann’) setigera

Geschwind 1886