Beskrivning

Denna ros hittade f d ordförande i Sydostrosen, Dan Isacsson, när han inventerade rosor för POM:s räkning. POM står för Programmet för Odlad Mångfald, som undersöker vad som odlats i Sverige sedan minst 50 år tillbaka. Rosen har alltså fått namn efter sin upphittare.

En rabattros, troligen tehybrid, som blimmar med stora svagt rosa till vita blommor. Återblom. Doftar fint. Höjd ca 90 cm. Vet ännu inte hur härdig rosen är. Åtminstone zon 1.