Detta hände 2023

Roskraft köpte för första gången i historien in okulerade barrotsplantor. Det övriga sortimentet har har genom åren varit rotäkta krukodlat.

Österlen Garden Show var som alltid lika trevligt.

Else Olsson  deltog i Heritage Rose konferens i Bruxelles.

Tyvärr gjorde en förkylning att Roskraft inte deltog vid Rosor på Falsterbonäset.

Rosfest på Österlen är stående inslag. Ett arrangemang i Österlenrosors regi, där Else Olsson är ordförande.

November 2023 anlände en ny sändning okulerade barrotsplantor till Roskraft från Belgien.