Föredrag

Följande föredrag är tillgängliga, med lite framförhållning:

  • Rosor i Kina.
  • Några klassiska kinesiska trädgårdar.
  • Louis Lens och hans myskroshybrider
  • I Geschwinds fotspår.

Föredragen är cirka en timme långa. Kostnad: 2.000,- + reseersättning och logi om långt borta.